Campbaseosona

LLOGUER I VENTA DE MATERIAL PER ESDEVENIMENTS
Demana pressupost

93 886 70 23

LAYHER

Lloguer d'escenaris modulars layher. Cada mòdul és de 2 x 1 m, l'estructura és d’alumini o acer, amb tarima exterior ignífuga, hidrófoga, antilliscant i amb una resistència de 750 kg/m2. Possibilitat d'incorporar baranes perimetrals, escala, rampes de càrrega, cubertura d'escenari per pluja i faldó.

ESCENARI

ESCENARI

Escenari Layher amb faldó i cobertor.

ESCENARI

ESCENARI

Escenari Layher amb escala d'accés.

RAMPA DE CÀRREGA

RAMPA DE CÀRREGA

Rampa de càrrega i descàrrega realitzada amb mòduls Layher.

RAMPA D'ACCÉS

RAMPA D'ACCÉS

Rampa d'accés amb escala realitzada amb mòduls Layher.